This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

Session Information

NO NYT ON!

Kaipaako asiakkaasi jotain muuta perustelua kuin ajansäästöt? Tuntuuko että asiakkaasi himmailevat investointipäätöksissä?

Ainutlaatuinen mahdollisuus jokaiselle tulla kuulemaan parhaat vinkit Copilot for Microsoft 365 ratkaisun myyntiin. Tämän kertaisessa webinaarissa annamme avaimet myynnin haasteisiin kun Microsoftin Business Case Builder guru Benny van Well tulee kertomaan teille uudesta tavasta laskea Copilotin arvo ja hyödyt asiakkaalle.

Asiakkaat (ja sinä) tarvitsevat enemmän kuin aikasäästöjä. Webinaarissa Benny kertoo miksi ja miten liiketoimintahyödyt lasketaan auki, jotta asiakkaan johtoryhmä pystyy tekemään investointipäätöksen. Copilot keskusteluthan pitäisi aina viedä johtoryhmälle eikä asiakkaan IT-funktioon.

Tämän webinaarin päätteeksi kaikki osallistujat ovat saaneet tarvittavat valmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka Copilotin investointipäätös voidaan perustella asiakkaalle.

Tutustu ennen webinaaria tähän materiaaliin: Microsoft Business Case Builder

Tämä webinaari pidetään poikkeuksellisesti englanniksi!

Tallenne saatavilla jälkikäteen!

In english below ->

IS IT TIME?

Do your customers need any other justification than time savings? Does it feel like your customers are hesitating in investment decisions?

A unique opportunity for everyone to come and hear the best tips for selling the Copilot for Microsoft 365 solution. In this webinar, we will give you the keys to sales challenges when Benny van Well, the Microsoft Business Case Builder guru, will tell you about a new way to calculate the value and benefits of Copilot for the customer.

Customers (and you) need more than time savings. In the webinar, Benny will explain why and how business benefits are calculated, so that the customer’s executive team can make an investment decision. Copilot discussions should always be brought to the executive team and not to the customer’s IT function.

After this webinar, all participants will have the necessary readiness and understanding of how to justify the Copilot investment decision to the customer.

Please familiarize yourself with this material before the webinar: Microsoft Business Case Builder

This webinar will be held exceptionally in English!

Recording available afterwards!

Speaker

  • Benny van Well

    Benny van Well

    Digital Technical Specialist Security, Compliance & Identity
    Microsoft

Tags

Audience Sales
Area of Interest Artificial Intelligence
Language English
Solution Area Data & AI